Urhobo Kokore Ọgbare

Urhobo eh, Orere r’ ivie sa a a

Urhobo Kokore Ọgbare

Urhobo eh, Orere r’ ivie sa a a

Obo r’ Urhobo je vwe na

Asọfa je  vwe ọtiọ ye eh

Ẹdẹfa me cha ‘kpọ

Urhobo me wan rhe

Urhobo eh,

Orere r’ Ivie sa a

Arioma e eh Anoma-a a

Urhobo o, ovo, ovo!

Urhobo o, ovo, ovo!!

Urhobo re avware na, Ovo ovo